Уулум кара сөлөкөттөр сүйрөйт деп түнү ыйлап жатат

Алты жаштагы уулум бир айдан бери түшүнөн чочуп ыйлап ойгонуп жатат. Түнү анын жанында отуруп калдым. Сурасам түшүмдө мени кара көлөкө сымал адамдар ээрчип алып жатышат. Алар мени дей турган болгондо ойгонуп кеттим дейт. Жаныбыздагы мечитке ээрчитип барып дем да салдырдым. Бирок болбой жатат. Көзү ачыкка алып барсам, » мазар тайып ата-бабанын арбагына багыштап Куран окугула кара сөлөкөттөр ажалдын желдеттери, аларга кан чыгарып койсоңор жолунан адашат. Уулуң илешкек жармаштырып алган ошол ушуга алып келип жатат»- деди. Эми баламдан коркуп тынбай кайтарып калдым. Эмне кылганда уулум жаман түштөрдөн алыстайт.

 

Add your comment

Your email address will not be published.