Турмушка чыкканы эжем түнт болуп калды, өзүнө кол салабы деп корком

Эжем алты ай мурун турмушка чыккан.  Окуп жүргөндө бир жигит менен сүйлөшүп жүрчү. Апамдар ал жигитти жактырышпай өздөрү катышып жүргөн досунун уулуна узатып ийишкен. Башында эжем макул болбой карышылык көрсөткөнү менен атамдын сөзүнө каршы чыга албай макул болгон эле. Эми эжем мурункудай болбой калды. Кабагы түйүлүп, дайыма тынчсызданып жүрөт. Кээде эжеме бир нерсе болуп кетеби деп корком. Жездебиз болсо оңой менен киши менен ачылып сүйлөшпөгөн түнт адам. Эжеме психологдун жардамы керекпи деп ойлойм. Кайда кимге кайрылсам болот?

Add your comment

Your email address will not be published.