Айнура Сегизбаева: «Абдил жашоомдогу ишенимдүү тирегим!»

Айнура Сегизбаева:
«Абдил жашоомдогу ишенимдүү тирегим!»

Дал ушул адам менен менин чоң үй-бүлө жөнүндө кыялым ишке ашты…
Абдилди эки сөз менен баяндоого аракет кылсам, анда аны — жашоодогу ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү тирегим деген сөздөр менен сүрөттөй алам. Бирок дагы да болсо кошуп кетким келет: чынчыл жана ак ниет – ал анын канында. Өзүнүн Мекенинин патриоту, баарына ак ниет эмгеги, маңдай тери менен жеткен (муну мен так билем). Мээримдүү ата, уул жана бир тууган, ишенимдүү дос.
Башка саясатчыларга караганда, Абдил, “оозунда күмүш кашыгы” менен төрөлгөн эмес. Ата-энесинен эрте ажырап, Абдил жана анын эжекелери кыйын шарттарда чоңойгон. Алардын жаш кези катаал 90-жылдарга туш келип, жардам күтө турган эч кимиси жок болчу жана алар бири-бирине көмөк болуп, ынтымакта өзүлөрүнүн жашоодогу ордун табуу үчүн күрөшө башташкан.
Абдил билимге болгон сүйүүсү гана эл арасына кошулуп, өз Мекени үчүн татыктуу жана ишенимдүү инсан болууга жардам бере тургандыгын түшүнгөн. Өзүнүн бардык турмуш жолун ал китеп менен өткөргөн, азыр дагы ага жума сайын жаңы китептердин топтомдорун жиберип турабыз.
Абдил өзүнүн Мекенинин патриоту! Ал Мекенин чын дили менен сүйөт жана Кыргызстандын эли өзүнүн өлкөсүндө гана бактылуу болушун кыялданат. Жараткан кабыл кылып, бул кыялы орундалсын. Өзүнүн акыркы аракеттери менен бийлик Сегизбаевден оттон корккондой жалтанганын көргөздү. Демек Абдил аларды жеңди! Чындык бул дайыма Жеңиш!
Туулган күнүң менен Абдил!

Add your comment

Your email address will not be published.