«Өлтүрүп көмүп салабыз» деп карыяны коркуткандар жаза алышабы?

Add your comment

Your email address will not be published.