Айтбекова: «Жаман кыз болуу ыңгайлуу экен, мен жаманмын»

Жаман кыз болуп жашаган, ача туяктуу болгон , жез кемпир , стерва ж.б. анча деле эмес атка конгон мага эмнеге жагат? Эмнеге мен өзүмдү жаман жагынан көргөзө берем?

Эмнеге ылай сөздү укканда чычалап, ыйлап, намыстанбайм? Эмнеге жаманымды сыртка чыгарып, жакшымды ичке терең катам? Эмнеге элдин сөзүнө каршы чыгам? Эмнеге эч кимди уккум келбейт? Өлө ойлондум.

Жаман кыз болгон ыңгайлуу экен! Жаман кыздын ролунда зындан эмес эркиндик жатат экен! Жаман кыз болуу — каалаганыңды жасоо, мүдөөңө жетүү экен! Жаман кыз болуу — эч кимден коркпоо, тартынбоо экен!

Жаман кыз! Бул образды алгандан бери жашоомо жеңилдик келиптир көрсө! Үйүлүп турган жамандыгымдан жакшылыгым жалтырап таамай көрүнөт тура!

Жалтырап турган жакшылыкка жамандык жарашпайт да. Адамдар “Жакшы “ атын булгап албаш үчүн өмүр бою тартынып, чегинип, корунуп, жашынып, ичин сыртка чыгаруудан айбыгып жашайт ! Кыялы , мүдөөсү, чыныгы “Мени” өмүр бою “Жакшы” деген образдын артында калып кала берет экен!

Булганып алуудан корккон адам өмүр бою капаста, зынданда жашайт! А мен жаманмын! Жаман болуштан да , жакшы болуштан да коркпойм! Элдин айыптоосун ашып түшкөм! Каалагандай каалгый алам! Каалагандай жашоомду чием! Каалагандай тажрыйба топтойм!

Каалагандай чарк айланам! Сыртыңдан жек көрүп , айыптап, сөөмөй кезеп жүрүп, жалтыраган , чаң жукпаган ичиңди көргөндө адамдардын өзгөргөн оюн, көзүн көрүү сонун экен!

Сыртынан жалтырап, сыртынан суктандырып жүрүп, ириген ичин көрүп , жийиркенгенден көрө , сыртыңан жек көрүп, ичиңе ашык болсун! “Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде “ деп бекеринен айткан эмес тура бабалар!

Азыркы заманда алабызды сыртка чыгарып, ичибизди аппак кылуу мезгили келдиби бейм! Ача туяктуусуңбу, мүйүздүүсүңбү, чараласыңбы, одуракайсыңбы көргөзгөндөн уялба! Бири бирибизди ар түрдүү бойдон кабыл алганды үйрөнөлү!

Add your comment

Your email address will not be published.