Айылчы Сарыбаев: «Кыргызстан 30 жылдан кийин өнүгөт»

«Дурная голова ногам покоя не дает»
Убагында айтпасаң сөздүн атасы өлөт деген кеп бар. Бүгүн РСК банк клиенттеринин реквизиттерин өзгөртүптүр дегенди угуп алып абдан таң калдым. Эгерде банктар күндө эле реквизиттерин өзгөртө берсе, күндө эле чоң чыгымдар боло берет жана имиджин жоготот. Мындай көрүнүш биздин 30 жылдан берки тарыхыбызда бала туулгандан баштап, аркы дүйнөгө кеткиче канчалаган документтер, справкалар, аттестаттар, дипломдор, күбөлүктөрдү, паспортторду (ички, тышкы, дипломаттык ж.б.у.с) справкаларды алууга туура келет. Жада калса, өлдү деген справкаларды канча жерлерге тапшырыш керек. Эгерде алар жыл сайын эле биздин мамлекетке окшоп алмаштыра берсе канча убакыт, канча акча жана нерв кетет. Элестете аласыңарбы? Жалаң эле ооруканадан ала турган справкалардын канча түрү бар? Бир адамга өмүр бою топтолгон ар кандай справкалар менен күбөлүктөргө, диплом, паспорттордун көчүрмөлөрүнө кеткен кагаздарды сакташ үчүн архивде канча томдор жана орундар, аларды караш үчүн канча жумушчу орун керек? Анан кантип тышкы карызыбыз 5 млрд долларды чапчыбасын. Кантип жана качан өнүгөбүз деген суроону көп беришет. Ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктарды жеңиш үчүн биздин эсеп боюнча дагы 6 жолу президенттер алмашышышкерек экен. Бул болжол менен 30-50 жылдын аралыгын камтыйт. Демек, биздин оңоло баштаарыбызга дагы кемнде 30 жыл керек. Ага чейин балким дүйнө түзүмү өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ага чейин аман-эсен туралычы.
Айылчы Сарыбаев

Add your comment

Your email address will not be published.