Эрнис Кыязов: «Менин биринчи үйүм, квартирам, мекеним- ушул бешик»

Белгилүү журналист Эрнис Кыязов заманбап жана өзү бөлөнгөн бешиктин сырлары тууралуу өздүк баракчасына пикирин жазды.

“Апам ушул бешикте мени алдейлеген. Тун уулум да ушул бешикке бөлөндү. Небере, чебере, гыбыралар бөлөнсүн,- деген апам. Ары-бери көчкөндө бу бешик да биз менен кошо көчүп жүрдү. Апамдын купуя тилектери, мени терметкен уйкусуз түндөрү ушул бешиктин эскирген жыгачтарында, оюнчук кылып оюлган жасалгаларында, боекторунда катылгансып сезиле берет мага…

Үйүм жок кезде канча ирет квартиралабадык, заңкайган үйлүү да болдум, Кыргызстан деп аталган чо-оң бир мекендин жараны экенимди тастыктаган паспорттун ээсимин… Бирок канткен менен, бу жарыкчылыкка келгендеги менин биринчи үйүм, квартирам, мекеним — ушул бешик экенин биле жүрүү мен үчүн өтө маанилүү.

Ким бирөө үчүн бул 44 жылды карыткан бир эски, скотчтолгон, термеген сайын кыйчылдак үн чыгарган качанкы бир эскинин калдыгыдыр… Небере-чеберени кой, балдарым «..ушул бешикке кантип жаткансыз?..» деп таң калышат. Бир кнопкесин басып койсоң өзү эле термеле турган, дагы бир кнопкесин басканда алдейлеп үн чыгарчу хайтек бешиктер чыкканын интернеттен көргөнүм бар. Ким билет,.. илими айга учкан, айфондошкон эмки доор мындан да өнүгүп олтуруп учуп-коно турган бешиктер пайда болоор,.. а балким «баланы колу-бутун таңып терметүүдөн башы чайкалат, андыктан — бул зыян» деп эсептешип бешик такыр колдонулбай калаар… А мен үчүн бул бешик — мени мен кылган, мага эң алгач апамдын үнүн угузган, мээримге бөлөгөн, сүйүү , жылмаюу деген эмне экенин билгизген, кыргыз тилин угузган, үйрөткөн, сүйлөткөн, (өзүм азыр ичине батпаганым менен) менин жанымды, жан дүйнөмдү ичине батырып, бапестеп өстүргөн кең ААЛАМ бойдон кала берет»,-деп жазды.

Add your comment

Your email address will not be published.